Bli medlem i Folkbåtsförbundet

Bli medlem i Folkbåtsförbundet

sff_loggo

Svenska Folkbåtsförbundet är en ideell organisation vars syfte är att att tillvarata svenska folkbåtsseglares intressen i seglarvärlden.

Folkbåtsförbundet är anslutet, dels som ett klassförbund till SSF och dels till NFIA,
som är folkbåtklassens internationella förbund.

Folkbåtsförbundet är indelat i flottiljer, för närvarande 5 st runt om i Sverige.

Medlemsavgiften är 300:- per år varav 30:- går till din flottilj.
Medlemmar får Folkbåtsnytt hem till sig 3 gånger/år samt möjligheten att påverka och delta i olika aktiviteter.

För att bli medlem använder du formuläret här intill,
sätt in medlemsavgiften
300 kr på pg 437 58 45 – 7
Svenska Folkbåtsförbundet ange namn & adress.

Eller kontakta...
Göran Svensson
Heleneborgsgatan 44
117 32 Stockholm
tel:  070-59 20 126

...så skickar vi info och välkomstmaterial till dig.