STOCKHOLMS SERIEN 2000. Slutresultat.

Serie om 23 delseglingar varav de 12 bästa räknas. 0.3 poängs avdrag vid vunnen Regatta.

   Båt  Rorsman     Klubb   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  summa
   
                   L.R  ---KSSS, Baggensfjärden---   Vikingaregattan  S.R  ---SSB, Getfotsregattan---  VSS, Inbjudn.segling

 1 1358 Donald Bratt    VSS   4  1  3  1  2  3  0.7  3  4  1  0.7  -  -  -  -  -  -  -  4  1  4  1  5  21.4
 2 1323 L-G Lindberg    VSS   6  2  2  3  3  1  2  8  2  3  5  -  2  2  4  1  4  0.7  6  2  3  5  4  22.7
 3 1322 Göran Svensson   VSS   0.7  -  -  -  -  -  -  2  1  5  3  6  5  1  7  7  2  5  1  3  1  3  0.7  23.4
 4 1289 Anders Olsen    VSS   -  -  -  -  -  -  -  6  8  7  6  0.7  1  3  3  3  3  4  3  4  2  4  2  32.7
 5 1311 Holmer/Rasin    VSS   3  3  1  2  1  2  3  -  -  -  -  -  8  7  5  2  6  7  -  -  -  -  -  42.0

 6  777 Thomas Niejahr   VSS   2  -  -  -  -  -  -  5  3  2  2  3  7  6  6  6  5  9  2  6  5  2  7  43.0
 7 1271 Åke Ljungqvist   SSK   5  -  -  -  -  -  -  4  5  8  7  2  6  8  1  4  8  3  5  7  7  6  3  51.0
 8 1277 Jan Björnberg    VSS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  9  9  9  9  9  8  7  5  6  7  6  92.0
 9 1358 Per Hörberg     LSS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  4  2  8  1  2  -  -  -  -  -  122.0
10 1351 Bo Lindström    VSS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  4  5  8  5  7  6  -  -  -  -  -  127.0

11 1000 Lindholm/Björk   LiSS   -  -  -  -  -  -  -  1  6  4  4  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  139.0
12 1031 Gunnar Bontelius  KSSS   -  -  -  -  -  -  -  9  9  9  8  -  -  -  -  -  -  -  8  8  8  -  -  144.0
13 1257 Berth Höjer     KBS   7  -  -  -  -  -  -  7  7  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  163.0
14  449 Curt Gelin     VSS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  9  9  -  -  180.0
15 1358 Kester Pettersson  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  191.0

16 1047 Lars Asplund    KPSK   8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  195.0

   - skall räknas som 17

 
Spännande avslutning i Stockholms Serien.

Sista kryssen i sista delseglingen avgjorde när 1323 i ledning före 1358 rundade sista märket.
Nu bevakade man varandra lite väl ordentligt, flera båtar kunde smita förbi,
så till slut blir Donald Bratt, nu i nya 1358, återigen Stockholmsmästare.

Prisutdelning blir det vid årsmötet i November.